Ochrana osobních údajů e-shopu Život bez lepku.eu

1. Společnost Život bez lepku spol. s r.o. se sídlem B. Martinů 1885/2, 74101 Nový Jičín, IČ: 07911424, (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
- jméno a příjmení,
- e-mailovou adresu,
- telefonní číslo,
- adresu / sídlo.

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

3. Na e-mailovou adresu mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

4. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

  1. General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., se sídlem Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava,
  2. Home arena s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4),
  3. Česká pošta, s.p. se sídlem Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1,
  4. Zásilkovna s.r.o. se sídlem Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha 9,
  5. Doprava na paletách s.r.o. se sídlem Gočárova třída 504/54, Pražské předměstí, 50002 Hradec Králové,
  6. Heureka Shopping s.r.o se sídlem Karolinská 650/1, 18600 Praha 8 – Karlín,
  7. Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 15000 Praha,
  8. Leadhub s.r.o., se sídlem Štefánikova 16/29, 150 00 Praha 5,
  9. Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., se sídlem Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy,
  10. Google Ireland Ltd.,Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@zivotbezlepku.eu.

6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.zivotbezlepku.eu, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webových stránek a statistik vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách, základní funkčnosti webových stránek a marketingu.

 1. Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
 2. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
 3. Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
 4. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 5. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 1. zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
 2. vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 3. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 4. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 5. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
 6. na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 7. požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 8. na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 9. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8. Za správce osobních údajů internetového obchodu www.zivotbezlepku.eu odpovídá Martin Málik, info@zivotbezlepku.eu, tel. +420 604 138 550.

Doba vyřízení objednávky je prodloužena na cca 5 dnů.
Omlouváme se za případné potíže.